Додаток 3

до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на довкілля
Дата: 13.05.2024

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
Реєстраційний номер 3985 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності) Повідомляємо про початок громадського оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної в пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень та пропозицій громадськості до планованої діяльності 1.

Планована діяльність
Відповідно до Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної
військової адміністрації від 08.05.2024 р. 275 м. Запоріжжя, Про перейменування
комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний заклад з надання
психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради та затвердження нової редакції
Статуту, на Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний заклад
психоневрологічної допомоги та соціально значущих хвороб» Запорізької обласної ради.
Розширення діяльності Комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний заклад психоневрологічної допомоги та соціально значущих хвороб» Запорізької обласної ради у сфері провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами шляхом використання утилізатора термічного УТ 50Д МЕД. Передбачається влаштування, експлуатація модульного утилізатора термічного УТ 50Д МЕД. Модульний будиночок з утилізатором термічним доставляється та влаштовується на існуючій площадці з твердим покриттям, підрядною організацією, підключається до існуючих інженерних мереж. Для зберігання відходів використовують спеціальні герметичні контейнери, що встановлені на спеціально обладнаній площадці з твердим водонепроникним, неруйнівним та непроникним для небезпечних відходів матеріалом із автономним зливовідведенням. Перевезення небезпечних відходів зі складу до приміщення утилізатора передбачено вручну за допомогою ручних механізмів (візок ручний). Планована діяльність передбачає управління небезпечними відходами, а саме збирання, зберігання, оброблення небезпечних відходів (клінічні та подібні їм відходи —
відходи, що виникають внаслідок медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики та відходи, що утворюються в лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або під час виконання дослідницьких робіт). Максимальна швидкість спалювання відходів в утилізаторі УТ 50Д МЕД становить до 50 кг/год. Річна продуктивність утилізатора – 1,68 т/рік (35 кг/год). Як топливо використовують дизельне топливо. Температура спалювання (макс.) 1200°C. (загальні технічні характеристики, в тому числі параметри планованої діяльності (потужність, длина, площа, обсяг виробництва тощо), місце проведення планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЗАКЛАД З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
05498909

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Україна, 69033, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Оріхівське шосе, будинок 10А
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця

(поштовий індекс, адреси), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита
В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@mepr.gov.ua (044) 206-31-40, 206-31-50
Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак
Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля Ліцензія на право провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Закон України  «Про управління відходами»

(вид рішення про проведення планованої діяльності, орган, уповноваження його видавати нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Рядки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце всіх запланованих громадських слушань Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного  опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 Дата та час: 06.06.2024 10 година 00 хв.;

Лінк: https://mepr.webex.com/mepr-ru/j.php?MTID=m600929d6da4b9df3c8a7ab2bcfc17609

Номер наради: 2371 500 7012 Пароль: QnUpaspR738;

6 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита
В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@mepr.gov.ua (044) 206-31-40, 206-31-50
Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак
Олена Анатоліївна

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита
В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@mepr.gov.ua (044) 206-31-40, 206-31-50
Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак
Олена Анатоліївна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 461 аркушах.

  • (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
  • (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9 . Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також годину, за якою громадськість може ознайомитися з ними
1. У приміщенні КНП » ОКЗПНД та СЗХ» ЗОР за адресою, м. Запоріжжя, Оріхівське шосе 10А Контактний телефон: (0612) 96-78-08, контактна особа Тетяна Кубах, крім вихідних з моменту оприлюднення у реєстрі ОВД.

2. У приміщенні Районної адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району, за адресою м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 32, Контактний телефон: (061) 2870951, контактна особа Лавріщева Ольга, крім вихідних з моменту оприлюднення у реєстрі ОВД.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, за якою громадськість може ознайомитися з документами,контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967
від 08.09.2023}