1. На виконання пункту 8 статті 78 Господарського Кодексу України обов’язкове оприлюднення інформації:
 2. Цілі діяльності комунального унітарного підприємства   Цілі КНП
 3. Квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування Звіти
 4. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством
 5. Статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше  Статут_КНП
 6. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)  Біографічна довідка
 7. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їх членство в наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним
 8. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства
 9. Структура, принципи формування та розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети та додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням  Рішення ЗОР №44 від 06.08.2020
 10. Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства  Рішення_№13_про_створення_КНП
 11. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками  Ризики КНП
 12. Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»  Відомості про договори
 13. Інформацію про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають внаслідок державно-приватного партнерства

 

Додаткова звітність:

2020 рік

 1. Фінансовий план підприємства

фін.план 2020  

фін план зі змінами 2020

2. Штатний розпис

14.10.2020

2021 рік

 1. Фінансовий план підприємства

фін.план 2021     фін.план зі змінами 2021   зміни фін.плану за 4 квартал 2021

2. Звіт про використання фін.плану 2021:

1квартал  ,  2квартал3квартал,  за 2021 рік.

3. Штатний розпис

01.01.2021 , 01.12.2021

2022 рік 

 1. Фінансовий план 

Фінансовий план 2022

Зміни до фінансового плану

Зміни до фін.плану 2

    2. Звіт про використання фін.плану 2022 рік

2022 рік

 1 квартал 

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

 2023 рік

1. Фінансовий план 

Фінансовий план 2023

 Зміни до фінансового плану

 Зміни до фінансового плану

2. Звіт про використання фін.плану 2023 рік

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

2024 рік

1. Фінансовий план 2024

Зміни до фін.плану

Зміни до фін.плану

2.Звіт про використання фін.плану 2024 рік

1 квартал